هماهنگي درخواست هاي دانشجويي از افبا

Coordination of the students requests from the Society of Indigenous Technologies of Iran.

  

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود، اقدام به گسترش فعّاليّت هاي دانشجوي خود نموده است، لذا حضور دانشجويان علاقه مند به اهداف افبا بسيار اميدبخش است؛ ليكن براي حمايت هاي در حدامكان از دانشجويان محترم، خواهشمند است درخواست هايي از قبيل صدور گواهي نامه و معرفي نامه را حداقل يك هفته قبل از طريق رايانامه ذيل ارسال دارند تا اقدام مقتضی به صورت بهينه صورت پذيرد. اميد است در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمايند تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آماده شدن هجدهمين شماره نشريه فنّاوري بومي در پاييز 1394ش

Journal number 18 of The Society of Indigenous Technologies of Iran for Autumn 1394 was prepared.

 

  انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود در پاييز 1394ش، انتشار فصلنامه فنّاوري بومي، را در دستور كار خود قرار داد؛‌ اين مجله با مشخصات: نشريه انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، شماره پیاپی18،پاييز 1394ش، در بردارنده نگاشته هاي زير است:

  • ذائقه ایرانی، یادسپاری، فراموشی و حسّ خودباوری
  • طرح بهینه سازی تغذیه دانشگاهی با تأکید بر غذای سالم و ارگانیک در دانشگاه صنعتی شریف
  • بررسي گلاب گيري سنتي در ايران همراه با ارائه روش هايي براي بهينه سازي انرژي و خالص سازي گلاب
  • نگاشته اي درباره جريانهاي فعّال در متون معرّفي علوم و فنّاوري هاي بومي ايراني اسلامي با تأكيد بر معرّفی و نکاتی درباره ترجمه اي از کتاب رساله برء الساعة رازي

   شايسته يادآوري است اين نشريه آماده پذيرش نگاشته هاي پژوهش هایي که حاصل تلاشهاي خود پديدآورندگان بوده و به‌خصوص از مقاله‌های برگرفته از دغدغه هاي علمي بنیادی، توسعه كاربردي و ترویجی استقبال می‌کند. علاقه مندان می توانند براي دريافت محورهای پيشنهادي نگاشته هاي قابل انتشار در فصلنامه فنّاوري بومي و نيز ارسال نگاشته هاي ارزشمند خود در ارتباط با موضوعات نشريه و اهداف افبا در زمینه بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی در اسرع وقت با رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید مكاتبه نمايند تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

مدير مسئول فصلنامه فنّاوري بومي

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

گزارشي از حضور نمايندگان افبا در نشست هم انديشي موزه علوم وفنّاوري ايران در 29 دي ماه 1394ش

A report  from attending representatives of the Society of Indigenous Technologies of Iran in the seminar session of the Iranian Science and Technologies Museum,   

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود، اقدام به حضور علمي در برنامه هاي مراكز هم راستا نموده است و در اين گام، نمايندگان افبا در روز سه شنبه 29/بيست و نهم دي ماه 1394ش به دعوت رسمي رئيس موزه علوم و فنّاوري ايران در نشست هم انديشي اين موزه، حضور يافتند و ضمن تأكيد بر ارتقاء حس خودباوري و خوداتّكايي ملّي در برنامه هاي اين مركز دولتي، به بيان ديدگاههاي خود براي بهينه سازي برنامه هاي اين مركز شدند.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

مدير مسئول فصلنامه فنّاوري بومي

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛ Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

139410261000 بالله التوفیق- گزارشي از حضور نماينده افبا درمعاونت طب سنّتي وزارت بهداشت ايران در 26 دي ماه 1394ش

A report from attending the Society of Indigenous Technologies of Iran’s repvesentatives at the office of Vice President of Indigenous Medicine of Iranian Hygiene Ministry,  

  انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود، اقدام به حضور علمي در برنامه هاي مراكز هم راستا نموده است و در اين گام، دكتر رضا دادگر،‌ مشاور رئيس انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در روز شنبه 26/بيست و ششم دي ماه 1394ش به دعوت رسمي دكتر عليرضا عباسيان، مدير كل دفتر تعالي طبّ سنتي در نشست كارگروه تاريخ پزشكي معاونت طبّ سنّتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حضور يافتند و ضمن تأكيد بر ارتقاء حس خودباوري و خوداتّكايي ملّي در برنامه هاي اين معاونت به بيان ديدگاههاي خود براي بهينه سازي برنامه هاي اين عرصه  پرداختند

 

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

مدير مسئول فصلنامه فنّاوري بومي

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

139411051000گزارشي از برگزاري برنامه ترجمه در دانشگاه صنعتي شريف در روز دوشنبه پنجم بهمن 1394ش

A report  from arranging of translation program in Sharif University of Technology, Monday   

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان علاقه مند مقرر گرديد: برنامه علمي ترجمه با مشاركت كارگروه ترجمه و كارگروه كنترل كميته هاي تخصصي مهندسي شيمي و فنّاوري هاي بومي و مهندسي نفت و فنّاوري هاي بومي در مورخه5/ پنجم بهمن ماه 1394  روز دوشنبه، ساعت10:00 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، برگزار گردد در اين برنامه علمي آموزشي بحث محتوايي توسط پرفسور ايرج گودرزنيا و بحث هاي روشي توسط دكتر رضا دادگر ارائه گرديد اين برنامه به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و همكاري دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه 20 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP