139505251400بالله التوفيق- ميزگرد علمي انجمن فنّاوری های بومی ایران در زمينه چرايي، وضعيت و چالش هاي فناوري هاي بومي آينده ايران

 139505251400

    

   در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه ميزگرد علمي با با عنوان چرايي، وضعيت و چالش هاي فناوري هاي بومي آينده ايران با حضور پرفسور ايرج گودرزنيا: رئيس هيئت مديره انجمن فناوری های بومی ایران و تنی چند از کارشناسان و متخصصان در محل دفتر رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گردید در این نشست علمی که برای بهینه کردن برنامه هاي جهت فناورهاي بومي آينده ايران ترتيب داده شده بود. شركت كنندگان در راستاي دستيابي، ايجاد و ارتقاء حس خودباوري و خوداتكايي ملّي با محوريت فناورهاي بومي آينده ايران به گفتگو و اظهار نظر پرداختند .

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

139505251000بالله التوفيق- گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و مركز دانش پژوهان و تشكلهاي شاهد و ايثارگر

 

 

در رستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی،  جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه نشست علمی، معارفه و رايزني و دیدار پرفسور ايرج گودرزنيا: رئيس هيئت مديره انجمن فناوری های بومی ایران و دكتر علي عباس كمري: رئيس مركز دانش پژوهان و تشكلهاي شاهد و ايثارگر و تنی چند از کارشناسان و متخصصان در محل مركز دانش پژوهان و تشكلهاي شاهد و ايثارگر برگزار گردید در این نشست علمی که برای بهینه کردن تعاملات این نهادها تشکیل شده بود طرفین در مورد گسترش همکاری های با محوریت موضوعات مشترك در راستاي دستيابي، ايجاد و ارتقاء حس خودباوري و خوداتكايي ملّي به گفتگو و اظهار نظر پرداختند .

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

 

139505191200 بالله التوفیق- دعوت به همکاری در برنامه های غرفه انجمن فناوری های بومی ایران در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی

139505191200

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، و قدردانی از کوشش های پیشکسوتان تلاشگر در عرصه دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، سلسله برنامه های حضور انجمن فناوری های بومی در برنامه ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی در حال طراحی و اجرا می باشد، در این مجال، جهت حضور در برگزاری برنامه های غرفه انجمن فناوری های بومی ایران درسومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی، از تمامی علاقه مندان و درخواست کنندگان عضویت و اعضای متخصص دعوت به همکاری و مشارکت می گردد لذا تمامی علاقه مندان و اعضا  می توانند ضمن اعلام آمادگی قبلی برای حضور در این برنامه مشارکت نمایند.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

139505231000بالله التوفيق- گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و فرهیختگانی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان توسعه تجارت، دانشگاه هنر، دانشگاه فنی حرفه ای،دانشگاه علوم پزشکی تهران

139505231000

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی،  جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه نشست علمی و دیدار انجمن فناوری های بومی ایران و فرهیختگانی از پژوهشکده هنرهای ملّی( سنّتی) پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه هنر، دانشگاه فنی حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان توسعه تجارت ایران و تنی چند از کارشناسان و متخصصان در محل پژوهشکده هنرهای ملّی( سنّتی) پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار گردید در این نشست علمی که برای بهینه کردن تعاملات این نهادها تشکیل شده بود طرفین در مورد گسترش همکاری های با محوریت برگزاری همایش نقش و جایگاه  تولیدات هنرها و صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی ایران به گفتگو و اظهار نظر پرداختند این همایشها در کنار سایر برنامه های پیش رو، قرار است در ماههای آتی در صورت تأمین اعتبارات برگزار گردد، در پایان این نشست بازدیدی از نمایشگاه هنرهای سنتی نیز به عمل آمد.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

دعوت به حضور ویژه علاقه مندان و درخواست کنندگان عضویت و اعضای متخصص رشته های علوم اقتصادی در برگزاری برنامه هایی با محوریت اقتصاد مقاومتی

 139505191100

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی،  جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری شده است در نظر دارد برنامه های هایی را با محوریت اقتصاد مقاومتی به صورت جداگانه و نیز با همکاری و مشارکت سایر مراکز و پژوهشگاه و دانشگاه ها طراحی و اجرا نماید از این رو از تمامی علاقه مندان و درخواست کنندگان عضویت و اعضای متخصص رشته های علوم اقتصادی در برگزاری این برنامه های دعوت به عمل می آید تا در اسرع وقت ضمن اعلام آمادگی همکاری، با مشارکت پر رنگ خود در این امر یاریگر باشند.

 بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی ایده ها و برنامه های خود، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

صفحه 12 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP