حضور و ایراد سخنرانی پرفسور ایرج گودرزنیا: رئیس انجمن فناوری های بومی ایران در نشست کارگروه روابط عالی داخلی و بین المللی انجمن های علمی

139506081500

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، پرفسور ایرج گودرزنیا: رئیس انجمن فناوری های بومی ایران در نشست کارگروه روابط عالی داخلی و بین المللی انجمن های علمی ضمن حضور به ایراد سخنرانی پرداختند ایشان در این نشست که با شرکت تعدادی از انجمن های علمی فعّال در عرصه بین الملل تشکیل شده بود با معرفی انجمن فنّاوری های بومی ایران به تشریح برنامه های آن در دهه دوّم فعّالیت با تأکید بر عرصه بین الملل پرداختنند، ضمنا جهت بهینه سازی، اثربخشی و کارایی هر چه بهتر این تجربیات، از سوی انجمن فنّاوری های  بومی ایران پروژه « تاریخ شفاهی انجمن های علمی با تأکید بر عرصه بین الملل» به این نشست علمی ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

139506071000 بالله التوفيق- حمایت علمی انجمن فنّاوری های بومی ایران از کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

139506071000

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، براساس رایزنی های انجام شده پرفسور ایرج گودرزنیا: رئیس انجمن فنّاوری های بومی ایران، استاد برجسته و پیشکسوت دانشگاه صنعتی شریف به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم برگزیده شد، این کنفرانس که قرار است در چهاردهم دی ماه 1395ش در شهر رشت برگزار گردد. ادرس اینترنتی این سایت به شرح ذیل است:

http://www.icaenr.com/fa

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی ضمن ارائه آثار علمی خود در این برنامه علمی، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

فراخون موضوعات برای نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی وآزاد اندیشی با محوریت اهداف انجمن فناوری های بومی ایران

139506030800

 

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، فراخون نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی و ازاد اندیشی با محوریت اهداف انجمن فناوری های بومی ایران  برای تمامی رشته ها و حرفه ها آغاز می گردد، در این برنامه های علمی صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان در سطوح مختلف نسبت به اهداف چهارگانه افبا و بویژه هدف نهایی آن اقدام به ارائه و بحث خواهند پرداخت و نتایج آن منتشر خواهد شد؛ روند کاری این برنامه به این صورت است که ابتدا موضوعات پیشنهادی از سوی علاقه مندان به ایمیل های ارائه شده و بعد از دریافت، گونه شناسی و اولویت بندی آن در گاهشمار برنامه گنجانده خواهد شد و در سطوح مختلف استادان، دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و آزاد نسبت به ارائه آن برنامه ریزی خواهد شد. این برنامه ان شاالله با رسیدن به حدنصاب های لازم با آغاز سال تحصیلی به صورت متوالی عملیاتی و اجرا خواهد شد. موضوعات پیشنهادی به شرح ذیل می باشد:

1.   فنّاوري هاي بومي و مفهوم شناسي آن

2.   فنّاوري هاي بومي و مصاديق آن

3.   فنّاوري هاي بومي و گونه شناسي آن

4.   فنّاوري هاي بومي و روش شناسي آن

5.      فنّاوري هاي بومي و شناخت منابع آن

6.      فنّاوري هاي بومي و اسناد، مدارک و نسخه های خطّی آن

7.      فنّاوري هاي بومي و شناخت دانشگاهي آن

8.      فنّاوري هاي بومي و ارتقاء و بروزرساني آن

9.      فنّاوري هاي بومي و پويايي و توليد دانش با تأکید بر آن

10.  فنّاوري هاي بومي و راهكارها

11.  فنّاوري هاي بومي و موانع

12.  فنّاوري هاي بومي و فرصت ها

13.  فنّاوري هاي بومي و ترويج آن

14.  فنّاوري هاي بومي و فراگيري آن

15.فنّاوری های بومی و گردشگری

16.فنّاوری های بومی و اشتغال زایی

17. فنّاوری های بومی و جوانان

18.فنّاوری های بومی و زنان

19.فنّاوری های بومی و کودکان

20.فنّاوری های بومی و پیران

21.فنّاوري هاي بومي و آموزش دادن آن

22.فنّاوري هاي بومي و ایران دوره قبل از  اسلام

23.فنّاوري هاي بومي و ایران  بعد از اسلام

24.فنّاوري هاي بومي و ایران دوره معاصر

25.فنّاوري هاي بومي و ایران دوره كنوني

26.فنّاوري هاي بومي و خارج از ايران

27.فنّاوري هاي بومي و ايرانيان خارج از ايران

28.فنّاوري هاي بومي و غير ايرانيان مقيم ايران

29.فنّاوری های بومی و اقوام و ملل غیر ایرانی

30.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم فنّي مهندسي

31.فنّاوری های بومی و رشته های علوم پایه

32.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم پزشكي

33.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم هنري

34.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم انساني

35.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم ديني

36.فنّاوري هاي بومي و فنّاوري هاي نوين

37.فنّاوري هاي بومي و فرهنگ مردم

38.فنّاوري هاي بومي و خود اتكايي ملّي

39.فنّاوري هاي بومي و خودباوري

40.فنّاوري هاي بومي قدیمی و فنّاوري هاي نوين بومي

 و غير بومي و چالش ها و تعامل آن با تأكيد بر فرهنگ ايراني كنوني

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه ی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

139506071500 بالله التوفيق- برگزاری میزگرد و نشست علمی روش تحقیق: بهینه سازی، کارآیی و اثربخشی توسط انجمن فناوری های بومی ایران

139506071500

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، میزگرد  و نشست علمی با عنوان روش تحقیق: بهینه سازی، کارآیی و اثربخشی با محوریت دسترسی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، در دفتر مرکزی انجمن فناوری های بومی ایران، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در این برنامه های علمی پرفسور ایرج گودرزنیا:رئیس انجمن فناوری های بومی ایران، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اوّل: استاد صاحب نظر پیشکسوت مطالعات فرهنگ و تمدّن اسلامی، دکتر علی الهامی: رئیس کمیته تاریخ و تمدّن دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مسیح عقیلی: پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و جمعی از صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، و علاقه مندان به ارائه و بحث در مورد بهینه سازی، کارآیی و اثربخشی تحقیقات و پژوهش در سطوح مختلف علمی در راستای دستیابی و ارتقاء حس خودباوری و خوداتّکایی ملّی پرداختند.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

139506021000بالله التوفيق- نشست شورای سیاستگذاری همایش ملّی فنّاوری ها و هنرهای بومی ایران

139506021000

 

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه نشست علمی شورای سیاستگذاری همایش ملّی فنّاوری هاو هنرهای بومی ایران با حضور رئیس انجمن فناوری های بومی ایران: پرفسور ایرج گودرزنیا؛رئیس پژوهشکده هنرهای ملّی( سنّتی) پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:دکتر علیرضا بهرمان، رئیس کمیته تاریخ و تمدّن دانشگاه علوم پزشکی تهران:دکتر علی الهامی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و استاد دانشگاه:دکتر مسیح عقیلی، نمایندگان موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:دکتر محمودی، دکتر نوروزیان و تنی چند از کارشناسان و متخصصان در محل پژوهشکده هنرهای ملّی( سنّتی) پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار گردید در این نشست علمی که برای سیاستگذاری برنامه برگزاری این همایش ملّی تشکیل شده بود طرفین به گفتگو و اظهار نظر پرداختند این همایش در کنار سایر برنامه های پیش رو، قرار است در اواخر سال جاری در صورت تأمین اعتبارات برگزار گردد.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

صفحه 10 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP