1394072717:30 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در نشست علمي افبا

 نشست علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران با موضوع بررسی و هماهنگی فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران در روز دوشنبه از ساعت 17:30 تا 19:30 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ازجمله در اين نشست دكتر مهدي فاتح راد از مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ضمن قدرداني از تلاشهاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در زمينه تهيه  تدبيرهاي پيشنهادي براي رسیدن به افق مطلوب در فناوری های بومي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه با نامه شماره9407181530 به اين مركز ارسال شده بود ابراز داشت كه جهت محورهای تدبیرهاي جدید،‌ همكاري و همفكري انجمن فناوري هاي بومي مي تواند بسيار موثّر باشد. در ادامه دكتر رضا دادگر مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران در زمينه عملياتي كردن تدابير طراحي شده در اين مركز به طرح مهارت سنجي فنّاوري هاي بومي، و ارائه تأييديه رسمي فنّاوري هاي بومي و نيز توجّه به مسئله فنّاوري هاي بومي به عنوان يك نكته عطف و مهم در نظام آموزشي و صنعتي و اقتصادي كشور با برنامه ريزي و طراحي معاونت هاي فنّاوري هاي بومي در مراكز علمي پژوهشي اشاره كرد و اعضاي حاضر در اين نشست به بحث و بررسي در مورد مطالب ارائه شده پرداختند و مقرر گرديد انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در صورت فراهم شدن زمينه هاي قانوني و اداري در زمينه ارائه و بهينه سازي تدبيرهاي جديد و محورهاي در انتظار طراحي تدبير با مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت همكاري هايي را در سطحي گسترده آغاز نمايد.

139407291400اطلاعیه برای پيگيري وضعيت عضويت اعضای انجمن فنّاوري هاي بومي تا پايان 1393ش

   انجمن فناوری های بومی ایران(افبا) در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های دهه دوّم خود با فرهیختگان و مراکز علمی و پژوهشی در جهت اطلاع رسانی بهتر و آگاهی از تلاش ها و فعّالیت های اعضای خود و بسترسازی برای ارتباط این فرهیختگان در نظر دارد با بهينه سازي و بروزرساني وضعيت عضويت اعضاي خود برای هم اندیشی و دانش افزایی در زمینه بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی اقدام نماید از این رو خواهشمندست اعضای محترم جهت پيگيري وضعيت عضويت و تكميل فرم ها و مدارك خواسته شده، حداكثر تا روز سه شنبه 5/ پنجم آبان 1394ش در اسرع وقت وضعيت و مدارك و مستندات خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  ( دكتر گودرزنيا-رئيس هيئت مديره انجمن فناوريهاي بومي ايران) و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید (دفتر انجمن فناوريهاي بومي ايران) ارسال نمایند. تا ان شاالله اقدام لازم صورت گيرد.

 

 

 

 

139407271430فراخوان جذب مربي براي برگزاري برنامه هاي علمي در انجمن فناوري هاي بومي ايران

انجمن فناوری های بومی ایران(افبا) در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های دهه دوّم خود در نظر دارد برنامه ها و دوره هاي علمي، پژوهشي و ترويجي را در سطوح مختلف1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي فنّاوري هاي بومي ايران.4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق فرهنگ بومی  ايران. برنامه ريزي، ساماندهي و اجرا نماييد. نماید لذا بدین وسیله از تمامی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه مندان دعوت می شود که رزومه و توانايي ها و طرح تدريس خود را جهت ارزیابی، طبقه بندی و سطح سنجی برای برنامه ريزي و هماهنگي در اسرع وقت از طريق رايانامهاین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرمايند تا نسبت به جمع بندي نهایی و اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

توجه: در تمامي دوره هاي گواهينامه مربوط از سوي انجمن فناوري هاي بومي ايران صادر مي گردد.

139407271435فراخوان دوره هاي تربيت مربي براي برگزاري برنامه هاي علمي در انجمن فناوري هاي بومي ايران

Call for training courses for mentors for arranging scientific programs in the Society of Indigenous Technologies of Iran,

  انجمن فناوری های بومی ایران(افبا) تأسيس شده در 1383ش و زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های دهه دوّم خود به اهتمام دفتر مركزي و كميته تخصّصي دوره هاي تربيت مربّي و فنّاوري بوميدر نظر دارد براي عملياتي كردن برنامه ها و دوره هاي علمي، پژوهشي و ترويجي در سطوح مختلف براي اهداف زير: 1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي فنّاوري هاي بومي ايران.4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق فرهنگ بومی ايران و در نهايت ايجاد حس خوداتكايي ملّي و حس خودباوري، اقدام به برنامه ريزي، ساماندهي و اجراي دوره هاي تربيت مربي با موضوعات مرتبط نمايد.

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، درخواست و اعلام آمادگي خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 22/ بيست و دوّم دي ماه1394ش از طريق رايانامه فوق اطلاع رساني فرماييد.پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

فراخوان دريافت موضوعات و پيشنهادهاي برنامه ها و دوره هاي علمي، پژوهشي و ترويجي در انجمن فناوري هاي بومي ايران

139407271426

Receiving items and suggestions for programs and scientific, research, and promotion courses in the Society of Indigenous Technologies of Iran

انجمن فناوری های بومی ایران(افبا) در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های دهه دوّم خود در نظر دارد برنامه ها و دوره هاي علمي، پژوهشي و ترويجي را در سطوح مختلف1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي فنّاوري هاي بومي ايران.4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق فرهنگ بومی  ايران. برنامه ريزي، ساماندهي و اجرا نماييد. نماید لذا بدین وسیله از تمامی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه مندان دعوت می شود که پیشنهادات، موضوعات و رزومه و طرح هاي خود را جهت ارزیابی، طبقه بندی و سطح سنجی برای برنامه ريزي و هماهنگي در اسرع وقت از طريق رايانامه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرمايند تا نسبت به جمع بندي نهایی و اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

توجه: در تمامي دوره هاي گواهينامه مربوط از سوي انجمن فناوري هاي بومي ايران صادر مي گردد.

 

 

 

صفحه 26 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP