1394072913001500برنامه پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

 

   در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، برنامه پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در مورخه بيست و نهم مهرماه 1394 ساعت 13-15 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران  برگزار شد و اينك پاسخ برخي از  سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در برنامه را به اطلاع مي­رساند:

«1- امتيازات انجمن براي افراد درخواست كننده شاخه دانشجويي در دانشگاهها و يا افراد مسئول در هر شاخه به چه صورتي است؟»

پاسخ1- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در برنامه هاي دهه دوّم فعّاليّت خود در نظردارد براي دانشجويان علاقه مند امتيازها، تجربه ها و فرصت هايي را فراهم سازد از قبيل: كمك به بهينه سازي تجربيات دوره تحصيلي؛ صدور گواهي هاي لازم و مربوط؛ بهره گيري از مشاوره وتجارب استادان مربوط؛ صدور كارت عضويت؛ صدور احكام مسئوليت شاخه هاي دانشجويي؛ امكان پشيباني جهت دريافت بورس تحصيلي؛ معرفي به مراكز علمي، تحقيقاتي و حرفه اي لازم و مربوط؛ ا برنامه ريزي علمي و شغلي؛ بهره گيري از فرصت هاي تدريس در برنامه هاي لازم و مربوط؛ انتشار دستاوردهاي علمي دانشجويان؛ امكان حضور دانشجويان در مجامع علمي ملّي و بين المللي؛ كمك به شناخت فنّاوري هاي بومي در رشته هاي مربوط؛ كمك به ايجاد دانش و فنّاوري بر مبناي فنّاوري هاي بومي در رشته هاي مربوط؛ حضور در همايش هاي علمي مربوط؛‌ بهره مندي از تخفيف در هزينه هاي برنامه هاي افبا؛ حضور در مجامع به عنوان نماينده قانوني افبا؛ پشتيباني از طرح هاي دانشجويي؛ پشتيباني از نمايشگاه هاي دانشجويي؛ امكان پشتيباني علمي از پايان نامه هاي دانشجويي؛ هماهنگي پشتيباني مالي در برنامه هاي دانشجويي؛ برگزاري مسابقات علمي حرفه اي دانشجويي؛ حضور و اولويت در تورهاي علمي داخل و خارج كشور؛ دريافت گواهي صلاحيت تدريس در رشته هاي مربوط؛ دريافت تأييديه علمي از افبا؛ آگاهي از فرصت هاي شغلي؛ كارورزي؛ و به طور كلي تلاش افبا بر اين است كه به بهينه سازي، كارآيي و اثربخشي هرچه بيشتر دانشجويان بپردازد.

«2- اين انجمن در دانشگاه صنعتي شريف زير نظر كدام نهاد است؟»

پاسخ 2- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده اين فناوريها و توجه دادن به ارزش هاي نهفته در اين بخش از ميراث کهن فرهنگي ايران در سال 1383 رسماَ با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شده است و الان نيز در دهه دوّم فعّاليّت هاي خود در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی در تلاش است.

«3- پس از عضويت در انجمن، كارت عضويت به افراد تعلق مي گيرد؟»

پاسخ3- بعد از ارسال درخواست عضويت از سوي فرد، انجمن فنّاوري هاي بومي ايران ضمن تشكيل پرونده عضويت در قالب نامه اي رسمي به نام آن فرد با امضاي رئيس افبا ضمن اعلام وصول فرم هاي مربوط را ارسال مي دارد و بعد از دريافت مدارك و مستندات لازم، اقدام به ارزيابي آن مي نمايد و بعد از تأييد هيئت مديره، كارت عضويت صادر مي گردد.

«4- چگونگي اطلاع از برنامه ها و بازديدهاي علمي و اطلاعيه ها به چه صورتي است؟»

پاسخ4- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در نظر دارد بعد از ايجاد زيرساخت هاي لازم به بهترين كيفيت به اطلاع رساني برنامه هاي خود بپردازد ليكن هم اكنون اين اطلاع رساني از سايت انجمن به آدرسwww.efba.ir  و نيز خبرنامه انجمن و نيز به صورت پوستر و همچنين اطلاع رساني از طريق رايانامه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید (رايانامه اختصاصي رئيس انجمن فنّاوري هاي بومي ايران براي افبا) و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و تلفن افبا مي باشد.

«5- كميته هاي تخصصي علمي در شاخه دانشجويي افبا چگونه و براساس چه معيارهايي تقسيم بندي مي شوند؟»

پاسخ5- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در دهه دوّم فعّاليّت خود در نظر دارد با توجّه به مفهوم عام فنّاوري هاي بومي در تمامي رشته هاي دانشگاهي موجود در ايران اقدام به تشكيل کمیته تخصصی بهینه سازی و سیاستگذاری فناوری های بومی نمايد لذا امكان فعّاليّت در براي فعّالان، استادان و دانشجويان همه رشته ها در افبا مقدور است.

«6- جلسات انجمن و مدت برگزاري آن به چه صورتي است؟»

پاسخ 6- نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران به صورت سه هفته در ميان به مدت 2 الي 3 ساعت برگزاري مي گردد ليكن براي شاخه هاي دانشجويي بسته به اقتضاي برنامه ها و شاخه هاي مي توان هماهنگي كرد.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

139408071600 آگهي برگزاري برنامه مقدّماتي هم انديشي و انتخاب هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

   در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور دانشورزان و كارشناساني در زمينه فنّاوري، مديريت، سياستگذاري و مطالعات تاريخ علوم و فنّاوري و اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران اينك برنامه مقدّماتي هم انديشي و انتخاب هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در شانزدهم آبان 1394 روز شنبه ساعت 10 تا 12 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت برگزار مي گردد، در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد.

علاقه مندان مي توانند نسبت به ثبت نام، اعلام حضور، رزو و مطالب، پيشنهادها و انتقادهاي خود درباره مباحث مرتبط با برنامه در اسرع وقت به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  ( دكتر گودرزنيا-رئيس هيئت مديره انجمن فناوريهاي بومي ايران) و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید (دفتر انجمن فناوريهاي بومي ايران) ارسال نمایند. تا ان شاالله اقدام لازم صورت گيرد.

لازم به يادآوريست: ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان در كانديداتوري هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

 

 

 

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در نشست علمي افبا

نشست علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران با موضوع بررسی و هماهنگی فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران در روز دوشنبه از ساعت 17:30 تا 19:30 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ازجمله در اين نشست دكتر مهدي فاتح راد از مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ضمن قدرداني از تلاشهاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در زمينه تهيه  تدبيرهاي پيشنهادي براي رسیدن به افق مطلوب در فناوری های بومي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه با نامه شماره 9407181530 به اين مركز ارسال شده بود ابراز داشت كه جهت محورهای تدبیرهاي جدید،‌ همكاري و همفكري انجمن فناوري هاي بومي مي تواند بسيار موثّر باشد. در ادامه دكتر رضا دادگر مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران در زمينه عملياتي كردن تدابير طراحي شده در اين مركز به طرح مهارت سنجي فنّاوري هاي بومي، و ارائه تأييديه رسمي فنّاوري هاي بومي و نيز توجّه به مسئله فنّاوري هاي بومي به عنوان يك نكته عطف و مهم در نظام آموزشي و صنعتي و اقتصادي كشور با برنامه ريزي و طراحي معاونت هاي فنّاوري هاي بومي در مراكز علمي پژوهشي اشاره كرد و اعضاي حاضر در اين نشست به بحث و بررسي در مورد مطالب ارائه شده پرداختند و مقرر گرديد انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در صورت فراهم شدن زمينه هاي قانوني و اداري در زمينه ارائه و بهينه سازي تدبيرهاي جديد و محورهاي در انتظار طراحي تدبير با مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت همكاري هايي را در سطحي گسترده آغاز نمايد.

 

 

 

139408071130 آگهي برگزاري نشست هم انديشي و دانش افزايي تدابير پيشنهادي فنّاوري هاي بومي در افق مطلوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت- هجدهم آبان 1394- تهران، دانشگاه صنعتي شريف

    در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور دانشورزان و كارشناساني در زمينه فنّاوري، مديريت، سياستگذاري و مطالعات تاريخ علوم و فنّاوري و اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران نشست هم انديشي و دانش افزايي با عنوان تدابير پيشنهادي فنّاوري هاي بومي در افق مطلوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت- هجدهم آبان 1394 روز دوشنبه در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت برگزار مي گردد، در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد.

علاقه مندان مي توانند نسبت به ثبت نام، اعلام حضور، رزو و مطالب، پيشنهادها و انتقادهاي خود درباره مباحث مرتبط با عنوان در اسرع وقت به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  ( دكتر گودرزنيا-رئيس هيئت مديره انجمن فناوريهاي بومي ايران) و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید (دفتر انجمن فناوريهاي بومي ايران) ارسال نمایند. تا ان شاالله اقدام لازم صورت گيرد.

لازم به يادآوريست: ظرفيت شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

139407271731 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه نشست علمي در زمينه هنرها و فنّاوري هاي سنتّي و فرصت هاي پيشرو

نشست علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران با موضوع بررسی و هماهنگی فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران در روز دوشنبه از ساعت 17:30 تا 19:30 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ازجمله در اين نشست سركار خانم نرگس شايق دانش آموخته كارشناسي ارشد پژوهش هنر و كارشناس سابق فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران ضمن قدرداني از تلاشهاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در زمينه سياستگذاري، پشتيباني علمي در زمينه جنبه هاي مختلف فنّاوري هاي بومي ايران به بحث هنرهاي سنتي ايران به عنوان يكي از مصاديق فنّاوري هاي بومي ايران پرداخت اين پژوهشكر در زمينه هنرها و فنّاوري هاي سنتّي و فرصت هاي پيشرو با اشاره به تجربه موفقي كه در زمينه اقتصادي كردن محصولات و دستاوردهاي اين هنرها در عرصه ملي و بين المللي، يادآور شد كه در صورت آگاهي از اين هنرهاي گاه در حال انقراض و ناشناخته مي توان در زمينه هاي علمي و اقتصادي گام هاي بلندي برداشت در ادامه دكتر يوسفي رايزن سابق ايران در ژاپن با ذكر تلاشهاي ژاپن هاي در مورد برخي از هنرهاو فنّاوري هاي سنتّي ايراني مانند ميناكاري، وجود علاقه مندي به اين دستاوردها در بين ايرانيان و غير ايرانيان را از ويژگيهاي بارز اين فنّاوري هاي سنتّي و از فرصت هاي توجّه به اين امور دانست اين اين نشست علمي با پاسخ به پرسشهاي طرح شده از سوي شركت كنندگان پايان يافت.

صفحه 24 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP