1394081600 گزارشی از همکاری علمی انجمن فنّاوری های بومی ایران و جشنواره علم و عامه موزه علوم و فنّاوری ایران

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی افبا با مراکز علمی و پژوهشی در این گام داوری آثار نخستین جشنواره علم و عامّه موزه علوم وفناوری جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 1-94-ج، مورخه 25/07/94  به این انجمن فنّاوری های بومی ایران واگذار شد و انجمن نیز با تشکیل کمیته علمی داوری ضمن بازنگری و بهینه سازی آيين نامه داوری انجمن فنّاوری های بومی ایران در راستای محورهای جشنواره علم و عامه اقدام به داوری آثار نمود و نتایج را به دبیرخانه جشنواره ارسال داشت. اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده تمامی علاقه مندان بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت این جشنواره هم اکنون در برج میلاد برقرار می باشد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

139408161000 گزارشی از برگزاري برنامه مقدّماتي هم انديشي و انتخاب هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

برنامه مقدّماتي هم انديشي و انتخاب هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در شانزدهم آبان 1394 روز شنبه ساعت 10 تا 12 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت برگزار گردید، در اين برنامه علمی هم اندیشی که با حضور دانشجویان و طلّابی از دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه مفید و حوزه علمیّه قم برگزار گردید؛ هریک از حاضرین در مورد زمینه ها، فرصت ها، چالش ها و موانع فعّالیّت در راستای اهداف انجمن علمی فنّاوری های بومی ایران در دانشگاه ها خود گزارشی ارائه کردند و دستیابی به هدف عالی حس خودباوری و خوداتکّایی ملّی را مورد تأکید قرار دادند در ادامه جلسه با سخنرانی در مورد پرداختن به فنّاوری های بومی فرصتی بهینه برای استفاده از دوران دانشجویی در مورد ضرورت فعّالیت های دانشجویی در رشته های مختلف در قالب همکاری با انجمن فنّاوری های بومی پی گرفته شد و اين نشست علمي با پاسخ به پرسشهاي طرح شده از سوي شركت كنندگان پايان يافت.

دوّمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر دوران دانشجویی و حسّ خودباوری

    

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، دوّمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر دوران دانشجویی و حسّ خودباوری در مورخه 23/ بيست وسوّم آبان ماه 1394  روز شنبه، ساعت 10 تا 12 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران  برگزار می گردد

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

 

 

 

گزارشی از برگزاري نشست هم انديشي و دانش افزايي تدابير پيشنهادي فنّاوري هاي بومي در افق مطلوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت- هجدهم آبان 1394- تهران، دانشگاه صنعتي شريف

نشست هم انديشي و دانش افزايي با عنوان تدابير پيشنهادي فنّاوري هاي بومي در افق مطلوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت- هجدهم آبان 1394 روز دوشنبه در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت از ساعت 18:00 تا 19:30 برگزار شد، در اين برنامه با حضور دانشورزان و كارشناساني در زمينه فنّاوري، مديريت استراتژیک، مهندسی صنایع، مهندسی الکترونیک، مهندسی شیمی، فیزیک، حسابداری، علوم قراّنی، سياستگذاري و مطالعات تاريخ علوم و فنّاوري از ضمن ارائه گزارشی از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در زمینه تدابیر ارائه شده در زمینه فنّاوریهای بومی توسط افبا جهت افق مطلوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بحث و تبادل نظر گردید و همینطور در ادامه سخنرانی علمی با عنوان درباره مفهوم فنّاوری های بومی و گستره آن ارائه شد و در نهایت این نشست علمي هم اندیشی و دانش افزایی با پاسخ به پرسشهاي طرح شده از سوي شركت كنندگان پايان يافت.

139408111930فرخوان ارائه گزارشهاي نمايندگان شاخه هاي دانشجويي

   

 در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران،‌ برنامه مقدّماتي هم انديشي و انتخاب هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در شانزدهم آبان 1394 روز شنبه ساعت 10 تا 12 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت برگزار مي گردد، اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما، و ساير دانشجویان علاقه مند آن دانشگاه بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لذا خواهشمندست در صورتي كه تمايل داريد گزارشي از فعّاليت هاي انجام شده جهت فعّالسازي شاخه دانشجويي دانشگاه خود و ساير نكته نظرات را به صورت سخنراني همراه با پرسش و پاسخ ارائه فرماييد، بذل محبت فرموده متن گزارش به صورت ورد و پي دي اف، پاورپوينت و مدّت زمان لازم را در اسرع وقت حداكثر تا روز سه شنبه ساعت 14:00 دوازدهم آبان 1394ش از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

لازم به يادآوري است در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد.

 

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

 

 

 

 

 

 

صفحه 23 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP