13940830 جلسه رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و انجمن گياهان دارويي ايران

جلسه رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و  انجمن گياهان دارويي ايران ، با حضور 1- دكتر ايرج گودرزنيا( رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، 2- دكتر محمدباقر رضايي( رئيس انجمن گياهان دارويي ايران)3- مهندس جواد خانبان( عضو هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، در روز شنبه سي ام آبان ماه 1394ش برگزار گرديد.

 

 

 

139409031800 آگهي برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي: اوّلين كارگاه مقدماتي دوران نگارش پايان نامه و حسّ خودباوري؛ چالش ها، روش ها، فرصت ها و راهكارها

   در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان علاقه مند مقرر گرديد: سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي برگزار گردد و اينك اوّلين كارگاه مقدماتي دوران نگارش پايان نامه و حسّ خودباوري؛ چالش ها، روش ها، فرصت ها و راهكارها در مورخه 18/ هجدهم آذر ماه 1394  روز چهارشنبه، ساعت 10تا 14 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران  برگزار می گردد.

لازم به يادآوريست: همراه داشتن لپ تاپ توصيه مي گردد و در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، حضور خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه 15/پانزدهم آذرماه 94 از طريق رايانامه اطلاع رساني فرماييد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

139408301000 برگزاري سوّمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر مفهوم شناسي فنّاوري هاي بومي

  139408301000 برگزاري سوّمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر  مفهوم شناسي فنّاوري هاي بومي

   در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، دوّمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر مفهوم شناسي فنّاوري هاي بومي در مورخه 30/ سي ام آبان ماه 1394  روز شنبه، ساعت 10 تا 12 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران  برگزار گرديد

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نموده اند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

 

 

 

 

139409041730آگهي برگزاري چهارمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر گونه شناسي فنّاوري هاي بومي ايران شنبه 7 آذر94

 

 139409041730آگهي برگزاري چهارمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر گونه شناسي فنّاوري هاي بومي ايران شنبه 7 آذر94

      در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، چهارمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر گونه شناسي فنّاوري هاي بومي ايران در مورخه 7/هفتم آذر ماه 1394  روز شنبه، ساعت 10 تا 12 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران  برگزار می گردد.

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، حضور خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه 5/پنجم آذرماه 94 از طريق رايانامه اطلاع رساني فرماييد.پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-Web Site: www.efba.ir 021  ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید">

1394081600 گزارشی از همکاری علمی انجمن فنّاوری های بومی ایران و جشنواره علم و عامه موزه علوم و فنّاوری ایران

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی افبا با مراکز علمی و پژوهشی در این گام داوری آثار نخستین جشنواره علم و عامّه موزه علوم وفناوری جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 1-94-ج، مورخه 25/07/94  به این انجمن فنّاوری های بومی ایران واگذار شد و انجمن نیز با تشکیل کمیته علمی داوری ضمن بازنگری و بهینه سازی آيين نامه داوری انجمن فنّاوری های بومی ایران در راستای محورهای جشنواره علم و عامه اقدام به داوری آثار نمود و نتایج را به دبیرخانه جشنواره ارسال داشت. اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده تمامی علاقه مندان بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت این جشنواره هم اکنون در برج میلاد برقرار می باشد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

صفحه 23 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP