139409141730آگهي برگزاري ششمین برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، 14:30 تا 16:30چهارشنبه 18آذر9413ش

      در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، ششمين برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر برنامه هاي كميته تخصّصي علوم تاريخي و فنّاوري بومي، انجمن فنّاوري هاي بومي ايران چهارشنبه 18آذر9413ش از ساعت14:30  تا 16:30 در تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي، كميته تخصّصي علوم تاريخي و فنّاوري بومي و شوراي منتخب شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در دانشگاه تهران،‌ شهيدبهشتي و بين المللي قزوين برگزار میگردد.

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، حضور خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 17/ هفدهم آذرماه1394ش از طريق رايانامه فوق اطلاع رساني فرماييد.پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

139409101550آگهي برگزاري پنجمین برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، شنبه 14آذر9413ش

 

      در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، چهارمین برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر برنامه هاي كميته تخصّصي فيزيك و فنّاوري بومي و كميته تخصّصي تاريخ و فنّاوري بومي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران شنبه14آذر 9413ش از ساعت 10 تا 12 در تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي، كميته تخصّصي فيزيك و فنّاوري بومي و كميته تخصّصي تاريخ و فنّاوري بومي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران  برگزار می گردد.

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، حضور خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه 12/ دوازدهم آذرماه1394ش از طريق رايانامه فوق اطلاع رساني فرماييد.پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

139409081802 برگزاري نمايشگاه « دستاوردهاي علوم و فنّاوري به روايت موزه علوم و فنّاوري جمهوري اسلامي ايران» - 7 تا 10 آذر94

139409081802 برگزاري نمايشگاه « دستاوردهاي علوم و فنّاوري به روايت موزه علوم و فنّاوري جمهوري اسلامي ايران» - 7 تا 10 آذر94

 

 

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی افبا با مراکز علمی و پژوهشی در این گام نمايشگاه موزه سيار موزه علوم وفناوری جمهوری اسلامی ایران پیرو هماهنگي هاي صورت گرفته انجمن فنّاوری های بومی ایران با همكاري موزه علوم و فنّاوري ايران و دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف با عنوان:« دستاوردهاي علوم و فنّاوري به روايت موزه علوم و فنّاوري جمهوري اسلامي ايران» در دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف از عصر روز شنبه هفتم/7  تا روز سه شنبه دهم/10 آذرماه 1394ش در حال برگزاري است؛ ضمن دعوت از تمامي علاقه مندان و فرهيختگان اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده تمامی علاقه مندان بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

139409101630 گزارشي از برگزاري نشست علمي با عنوان فيزيك و فنّاوري در تمدّن ايران و اسلام در روز دوشنبه 9آذر 1394ش

139409101630 گزارشي از برگزاري  نشست علمي با عنوان فيزيك و فنّاوري در تمدّن ايران و اسلام در روز دوشنبه 9آذر 1394ش

 

   در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان علاقه مند مقرر گرديد: نشست علمي با عنوان فيزيك و فنّاوري در تمدّن ايران و اسلام در مورخه 9/ نهم آذر ماه 1394  روز دوشنبه، ساعت 18 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و با همكاري كميته تخصّصي فيزيك انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار گردد.

برنامه اين نشست به شرح ذيل است:

تلاوت آياتي از  قرآن کریم:

جناب آقای دكتر قاسم شهری

درباره انجمن فنّاوری­های بومی ایران و حسّ خودباوری:

جناب آقای دکتر ایرج گودرزنیا

وضعيّت پذیرش دکترای فيزيك در ایران از سال 1391 الی 1394ش:

جناب آقای بهمن شیخی شهریور

آموزش فیزیک از تأسیس دارالفنون تا انقلاب اسلامی:

جناب استاد اسفندیار معتمدی

فیزیک در تمدّن ایران و اسلام:

جناب آقای دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

گستره مفهومی فنّاوری­های بومی در تمدّن اسلام و ايران:

جناب آقای دکتر رضا دادگر

پرسش، هم­اندیشی و دانش افزايي

اهداي تقدير نامه و گواهي نامه

پذیرایی

 بازدید از نمايشگاه علمي دستاوردهاي علوم و فنّاوري

بازديد از نمايشگاه متون و كتابهاي آموزش فيزيك ايران

 اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده و حضور فعّال شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

139409031900آگهي برگزاري نشست علمي با عنوان فيزيك و فنّاوري در تمدّن ايران و اسلام در روز دوشنبه 9آذر 94

139409031900آگهي برگزاري  نشست علمي با عنوان فيزيك و فنّاوري در تمدّن ايران و اسلام در روز دوشنبه 9آذر 94

 

   در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان علاقه مند مقرر گرديد: نشست علمي با عنوان فيزيك و فنّاوري در تمدّن ايران و اسلام در مورخه 9/ نهم آذر ماه 1394  روز دوشنبه، ساعت 18 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و با همكاري كميته تخصّصي فيزيك انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار گردد.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده و حضور فعّال شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد. پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، حضور خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه 7/هفتم آذرماه 94 از طريق رايانامه اطلاع رساني فرماييد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه 22 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP