139407081133 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي سازمان سمت در جريان شناسي مطالعات در زمينه پيشينه تحوّلات فنّاوري ها بومي ايران

انجمن فناوری های بومی ایران در راستاي امكان سنجي فعالیت های دهه دوّم خود برنامه جريان شناسي مطالعات در زمينه پيشينه تحوّلات فنّاوري ها بومي ايران را با پايان يافتن فاز اوّل پروژه اي با عنوان «جنبش ترجمه از زبانهاي شرقي به زبان لاتيني» عملياتي كرد؛ با توجه به گفتگوها و رايزني هاي فيمابين در جلسه روز سه شنبه مورخه 03/06/1394 با حضور حجت الاسلام دکتر احمد احمدی، دكتر ايرج گودرزنيا، دكتر رضا دادگر، دکتر عباس طارمی و كارشناسي از سمت درباره نحوه همكاري مشترك انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و سازمان سمت، پیرو نامه شماره: 9406030900 مورخ 03/06/94 مبنی بر همکاری در پروژه « جنبش ترجمه از زبانهای شرقی به زبان لاتینی» ، این پروژه كه در راستای آگاهی از دستاوردهای ایرانی اسلامی و تقویت حس خودباوری به سفارش انجمن فنّاوری های بومی ایران مراحل نهایی خود را طی می کند به اهتمام دكتر رضا دادگر صورت پذيرفته است در با نامه شماره 9407081133 به سازمان سمت جهت طي كردن روند اداري و علمي آن سازمان تحويل داده شد. در نشست معارفه و رايزني انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و سمت  مقرر گرديد انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در صورت فراهم شدن زمينه هاي قانوني و اداري در زمينه ارائه موضوعات و طرح ها و بهينه سازي برنامه ها و سياستگذاريهاي هاي سازمان سمت پيشرفت همكاري هايي را در سطحي گسترده آغاز نمايد.

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار افبا در نیمسال اوّل 96مطالب آزاد139407081133 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي سازمان سمت در جريان شناسي مطالعات در زمينه پيشينه تحوّلات فنّاوري ها بومي ايران
GO_TO_TOP