انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
139505271000بالله التوفيق- نشست رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و انجمن هنرمندان سفالگر نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2524
139505261000بالله التوفيق- گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2727
139505251630بالله التوفيق- ميزگرد علمي انجمن فنّاوری های بومی ایران در زمينه چرايي، وضعيت و چالش هاي تربيت مهندس ايراني مسلمان در حال و آينده نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2665
گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي شريف و كميته تاريخ و تمدّن دانشگاه علوم پزشكي تهران نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2360
139505251400بالله التوفيق- ميزگرد علمي انجمن فنّاوری های بومی ایران در زمينه چرايي، وضعيت و چالش هاي فناوري هاي بومي آينده ايران نگارش یافته توسط مدیر سیستم 3472
139505251000بالله التوفيق- گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و مركز دانش پژوهان و تشكلهاي شاهد و ايثارگر نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2551
139505231000بالله التوفيق- گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و فرهیختگانی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان توسعه تجارت، دانشگاه هنر، دانشگاه فنی حرفه ای،دانشگاه علوم پزشکی تهران نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2613
139505191200 بالله التوفیق- دعوت به همکاری در برنامه های غرفه انجمن فناوری های بومی ایران در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2600
دعوت به حضور ویژه علاقه مندان و درخواست کنندگان عضویت و اعضای متخصص رشته های علوم اقتصادی در برگزاری برنامه هایی با محوریت اقتصاد مقاومتی نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2590
139505191000بالله التوفيق- گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و موزه علوم و فناوری نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2425