انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
139508181100بالله التوفيق- جلسه رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و باشگاه دانش پژوهان جوان نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2198
139508161500بالله التوفيق- جلسـه هـم اندیشی بهینه سازی فعّالیّت های دانشجویی؛ چـــالش ها و فـــرصت ها در استان قم نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2262
139508191230 بالله التوفیق- برگزاري برنامه معارفه، رایزنی و جلسه برنامه ریزی کمیته تخصصی علوم و فنّاوری های هنری افبا نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2279
139508081016بالله التوفيق- کسب رتبه A برترین رتبه انجمن های علمی وزارت علوم، توسط انجمن فناوری بومی ایران نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2332
13950710000بالله التوفيق- فراخوان پیش ثبت نام کارگاه های افبا نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2768
139507121700بالله التوفيق- نشست رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و شورای انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2523
139507101500بالله التوفيق- نشست رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2354
139507101000بالله التوفيق- نشست رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و شبکه مستند سیما نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2344
139507141400بالله التوفيق- نشست رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2525
139507141130بالله التوفيق- نشست رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و دفتر توسعه فناوری‌های سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگارش یافته توسط مدیر سیستم 2430