انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

برگزاری بازدید از مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی

139512210630

   در راستای امکانسنجی اجرا، توسعه و ترویج برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران و ارتقاء خودباوری و حس خوداتّکایی و بهینه سازی فعالیت های علمی، برنامه علمی، پژوهشی و فرهنگی بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی در درس روش تحقیق در تاریخ علوم پزشکی با حضور و راهنمایی: استاد مدرّس، پژوهشگر و فعّال تاریخ علوم و فنّاوری از مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی در تهران به اهتمام: دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی قم و کمیته تخصّصی تاریخ علوم و فنّاوری های پزشکی انجمن فنّاوری های بومی ایران هماهنگی و برگزار گردید.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.