انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

حضور انجمن فنّاوری های بومی ایران در نشست بررسی موانع و راهکارهای توسعه علم و فناوری در ایران

139508170800

                                                                                    

   

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، در نشست بررسی موانع و راهکارهای توسعه علم و فناوری در ایران حضور یافت در این نشست علمی که با حضور نمایندگان دانشگاه ها و مراکز سیاستگذاری و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود رئیس هیئت مدیره انجمن فنّاوری های بومی ایران: پرفسور ایرج گودرزنیا استاد دانشگاه صنعتی شریف، بر احترام گذاری به استعدادها و منابع انسانی ایرانی و تلاش برای ارتقاء حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی تأکید و پیشنهاداتی را برای رفع موانع توسعه علم و فناوری در ایران ارائه کردند.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های infoefba2004.ir ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.