انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

139508161500بالله التوفيق- جلسـه هـم اندیشی بهینه سازی فعّالیّت های دانشجویی؛ چـــالش ها و فـــرصت ها در استان قم

139508161500

                                                                                                            

در راستای امکانسنجی اجرا، توسعه و ترویج برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران و ارتقاء خودباوری و حس خوداتّکایی و بهینه سازی فعالیت های دانشجویی، برنامه جلسـه هـم اندیشی بهینه سازی فعّالیّت های دانشجویی؛ چـــالش ها و فـــرصت ها با همکاری اعضایی کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی منتخب در دانشگاه مفید قم با همّت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد هماهنگی و برگزار گردید در این نشست علمی که برای بهینه کردن تعاملات اعضای این نهادها تشکیل شده بود ضمن معارفه، گزارش عملکرد و برنامه های آتی، سخنرانی ویژه ای از سوی انجمن فنّاوری های بومی ایران در مورد گسترش همکاری ها و فعّالیّت ها با محوریت خودباوری با تأکید بر خود در موقعیت خود و بهینه سازی فعالیت های دانشجویی و چالش و فرصت ها ارائه گردید.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.