انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

حضور و ایراد سخنرانی پرفسور ایرج گودرزنیا: رئیس انجمن فناوری های بومی ایران در نشست کارگروه روابط عالی داخلی و بین المللی انجمن های علمی

139506081500

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، پرفسور ایرج گودرزنیا: رئیس انجمن فناوری های بومی ایران در نشست کارگروه روابط عالی داخلی و بین المللی انجمن های علمی ضمن حضور به ایراد سخنرانی پرداختند ایشان در این نشست که با شرکت تعدادی از انجمن های علمی فعّال در عرصه بین الملل تشکیل شده بود با معرفی انجمن فنّاوری های بومی ایران به تشریح برنامه های آن در دهه دوّم فعّالیت با تأکید بر عرصه بین الملل پرداختنند، ضمنا جهت بهینه سازی، اثربخشی و کارایی هر چه بهتر این تجربیات، از سوی انجمن فنّاوری های  بومی ایران پروژه « تاریخ شفاهی انجمن های علمی با تأکید بر عرصه بین الملل» به این نشست علمی ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.