انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

فراخون موضوعات برای نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی وآزاد اندیشی با محوریت اهداف انجمن فناوری های بومی ایران

139506030800

 

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، فراخون نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی و ازاد اندیشی با محوریت اهداف انجمن فناوری های بومی ایران  برای تمامی رشته ها و حرفه ها آغاز می گردد، در این برنامه های علمی صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان در سطوح مختلف نسبت به اهداف چهارگانه افبا و بویژه هدف نهایی آن اقدام به ارائه و بحث خواهند پرداخت و نتایج آن منتشر خواهد شد؛ روند کاری این برنامه به این صورت است که ابتدا موضوعات پیشنهادی از سوی علاقه مندان به ایمیل های ارائه شده و بعد از دریافت، گونه شناسی و اولویت بندی آن در گاهشمار برنامه گنجانده خواهد شد و در سطوح مختلف استادان، دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و آزاد نسبت به ارائه آن برنامه ریزی خواهد شد. این برنامه ان شاالله با رسیدن به حدنصاب های لازم با آغاز سال تحصیلی به صورت متوالی عملیاتی و اجرا خواهد شد. موضوعات پیشنهادی به شرح ذیل می باشد:

1.   فنّاوري هاي بومي و مفهوم شناسي آن

2.   فنّاوري هاي بومي و مصاديق آن

3.   فنّاوري هاي بومي و گونه شناسي آن

4.   فنّاوري هاي بومي و روش شناسي آن

5.      فنّاوري هاي بومي و شناخت منابع آن

6.      فنّاوري هاي بومي و اسناد، مدارک و نسخه های خطّی آن

7.      فنّاوري هاي بومي و شناخت دانشگاهي آن

8.      فنّاوري هاي بومي و ارتقاء و بروزرساني آن

9.      فنّاوري هاي بومي و پويايي و توليد دانش با تأکید بر آن

10.  فنّاوري هاي بومي و راهكارها

11.  فنّاوري هاي بومي و موانع

12.  فنّاوري هاي بومي و فرصت ها

13.  فنّاوري هاي بومي و ترويج آن

14.  فنّاوري هاي بومي و فراگيري آن

15.فنّاوری های بومی و گردشگری

16.فنّاوری های بومی و اشتغال زایی

17. فنّاوری های بومی و جوانان

18.فنّاوری های بومی و زنان

19.فنّاوری های بومی و کودکان

20.فنّاوری های بومی و پیران

21.فنّاوري هاي بومي و آموزش دادن آن

22.فنّاوري هاي بومي و ایران دوره قبل از  اسلام

23.فنّاوري هاي بومي و ایران  بعد از اسلام

24.فنّاوري هاي بومي و ایران دوره معاصر

25.فنّاوري هاي بومي و ایران دوره كنوني

26.فنّاوري هاي بومي و خارج از ايران

27.فنّاوري هاي بومي و ايرانيان خارج از ايران

28.فنّاوري هاي بومي و غير ايرانيان مقيم ايران

29.فنّاوری های بومی و اقوام و ملل غیر ایرانی

30.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم فنّي مهندسي

31.فنّاوری های بومی و رشته های علوم پایه

32.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم پزشكي

33.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم هنري

34.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم انساني

35.فنّاوري هاي بومي و رشته هاي علوم ديني

36.فنّاوري هاي بومي و فنّاوري هاي نوين

37.فنّاوري هاي بومي و فرهنگ مردم

38.فنّاوري هاي بومي و خود اتكايي ملّي

39.فنّاوري هاي بومي و خودباوري

40.فنّاوري هاي بومي قدیمی و فنّاوري هاي نوين بومي

 و غير بومي و چالش ها و تعامل آن با تأكيد بر فرهنگ ايراني كنوني

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه ی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.