انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

دعوت به همکاری در طرح تاریخ شفاهی فناوری های بومی ایران

   139506010719در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه تاریخ شفاهی فناوری های بومی ایران برگزار می گردد در این راستا تمامی علاقه مندان، اعضا می توانند جهت همکاری رزومه و سوابق علمی خود را به آدرس های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال دارند تا در صورت داشتن حدنصاب جهت حضور در دوره های آموزشی تاریخ شفاهی و مشارکت در اجرای برنامه از آنان دعوت گردد.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.