برگزاری نشست علمی بررسی روابط بین الملل انجمن فنّاوری های بومی ایران

در این نشست، پرفسور گودرزنیا به عنوان "مسئول روابط بین الملل دانشگاه شریف" و رئیس سابق انجمن فنّاوری های بومی ایران گزارشی از دیدارهای انجام شده در سفر به کانادا ارائه کردند. در این راستا پرفسور گودرزنیا از برقراری ارتباط دو جانبه بین دانشگاه شریف و دانشگاه های Illinois Institute of Technology، University of Illinois at Chicago (UIC) و Calgary University خبر دادند.

نشست علمی روابط بین الملل انجمن فنّاوری های بومی ایران