انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

آشنایی با انجمن

ايران كشوري است با فرهنگ كهن و ديرينه كه طي زمانهاي طولاني ساكنان آن براي تطبيق با شرايط محيط و پاسخ به نيازهاي زيستي در زمينه هاي مختلف، انواع فناوري هاي ساخت با مصالح سنگ، فلز، چوب و انواع فناوري هاي بافت از جمله تن پوش، زير انداز، وسايل محلي و انواع فناوري هاي معماري و مسكن و مانند اين را بوجود آورده اند كه در بعضي از آنها با وجود كهن بودن، جديد ترين تكنيك هاي طراحي و مهندسي بكار گرفته شده است بررسی ها نشان می دهد که فناوری های نوین بر اساس سابقه و پیشینه های بومی و تاریخی بوجود آمده است و کشور ایران دارای سابقه غنی و تاریخی از لحاظ فناوری های بومی می باشد.

انجمن فناوريهاي بومي ايران، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده اين فناوريها و توجه دادن به ارزش هاي نهفته در اين بخش از ميراث کهن فرهنگي ايران در سال 1383 رسماَ با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شد. انجمن از يک سو در راستاي انطباق فناوريهاي بومي با دانش امروز و به روز کردن آن، و از سوي ديگر در بومي کردن فناوريهاي نوين و تطبيق آن با ويژگيهاي فرهنگ ايراني کوشش مي نمايد. اين فعاليتها از طريق ارتباط هر چه بيشتر با دانشکده ها و مراکز پژوهشي انجام مي گيرد و گروه هاي مختلفي که به تناسب گوناگوني حوزه هاي کاري تشکيل شده اند، اين تلاشها را سامان مي بخشند.

اضافه مي نمايد كه توجه به فناوري هاي بومي مي تواند يكي از روشهاي مهم در جهت رشد اقتصاد کشور باشد. از سوي ديگر مجموعه اهداف و فعاليتهاي فوق گامي در جهت توسعه پايدار است كه مي تواند به صورت عمده به اشتغال زايي مداوم بيانجامد. اعضاي هيأت مؤسس انجمن از متخصصان و صاحبنظران حوزه هاي دانشگاهي و فرهنگي كشور در زمينه هاي ذيربط هستند كه تأسيس انجمن را با توجه به شرايط و نيازهاي امروز جامعه وظيفه خود دانستند .

اهداف انجمن

  • شناخت دانشگاهی فناوري هاي بومي ايران.
  • به روز كردن فناوري هاي بومي ایران.
  • ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي فناوري هاي بومي ايران.
  • بومي سازی فناوري هاي نوين مطابق فرهنگ بومی ايران.


که این اهداف منجر به هدف نهایی انجمن که ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی است، می گردد.