139503041330 بالله التوفيق- برگزاري برنامه بازدید دانشجویان هنر از موزه عبرت

      در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط آگاهی از مقاومت و ایثارگری های مبارزین، دانشمندان، دانشجویان ایرانی و مسلمان، برنامه بازدید گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران از موزه عبرت ایران برگزار گرديد.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

 

 

 

139502280800 بالله التوفيق- برگزاري برنامه بازدید دانشجویان هنر از موزه علوم و فنّاوری

Arranging  the visit  for the medicin  and nursing  students from the Museum of Science and Technologies    

  در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط آگاهی از تلاشهای دانشمندان ایرانی و اسلامی، برنامه بازدید گروهی از دانشجویان  هنر از موزه علوم وفنّاوری جمهوری اسلامی ایران برگزار گرديد.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

 

 

 

139502201600 بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار مي كند: بازديدهاي علمي از مراكز و مناطق علمي داخلي و خارجي

   The Society of Indigenous Technologies of Iran arranges : Visit of the internal and overseas scientific centers and districts

    در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده، مقرّر شد: بازديد هاي علمي از مراكز و مناطق علمي داخلي و خارجي در چند فاز به صورت رسمي انجام پذيرد، بخش مطالعاتي فاز اوّل اين برنامه شروع به فعّاليّت نموده است؛ لذا از تمامي علاقه مندان خواهشمنداست در جهت بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

 

 

 

139503091830 بالله التوفيق- دعوت به حضور در نشست علمی هم اندیشی در 9/ نهم خرداد 1395ش

  Invitation to attend to the scientsfic forum

Allocating the day and the week for the Society of Indigenous Technologies of Iran in the official calendar of the Islamic Republic of Iran.

  در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان و ساير علاقه مندان،‌ مقرّر شد: براي درج هفته فنّاوري هاي بومي ايران در تقويم رسمي كشور، اقدامات رسمي انجام پذيرد، لذا  پیرو فراخوان پیشین و براي استفاده از خرد جمعی، نشست علمی هم اندیشی با عنوان: ضرورت و امکان سنجی موارد پیشنهادی روز و هفته فنّاوری های بومی در تقویم رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران در تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت در روز 9/ نهم خرداد 1395ش ساعت 18:00 تا 20:00 برگزار می گردد؛ علاقه مندان می توانند جهت بهينه سازي بهتر اين برنامه، وضعیت اعلام حضور خود را از طریق شماره تلفن روابط عمومی: 02166022746و یا رایانامه های ذیل ارسال دارند. تا اقدام مقتضی به صورت بهينه صورت پذيرد.

ضمنا برای شرکت کنندگان گواهی حضور در برنامه صادر می گردد.

 اميد است در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

 

 

 

 

139502261000 بالله التوفیق- گزارشي از حضور نماينده افبا درمعاونت طب سنّتي وزارت بهداشت ايران

 A report from  attending the Society of Indigenous Technologies of Iran’s   representative from the vice president of the indigenous medicine of the Iranian Ministry of Hygiene

 

   انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود، اقدام به حضور علمي در برنامه هاي مراكز هم راستا نموده است و در اين گام، دكتر رضا دادگر،‌ مشاور رئيس انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در روز يكشنبه 26 ارديبهشت ماه 1395شبه عنوان عضو كارگروه تاريخ پزشكي كميته پژوهش معاونت طب سنتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حضور يافتند.

 

 

 

صفحه 2 از 15

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیمطالب آزاد
GO_TO_TOP