139504141100بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران امضا كرد: تفاهم نامه انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و كميسيون ملّي يونسكو در ايران

139504141100

The Society of Indigenous Technologies of Iran Signed: Memorandum of Understanding with Unesco National Commission in Iran.

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي پروژه امكانسنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم فعّاليت هاي خود با كميسيون ملّي يونسكو ايران  در ادامه رايزني ها و همكاري هاي فيمابين جهت تحكيم روابط و گسترش فعاليت تفاهم نامه همكاري امضا كردند در اين جلسه كه  با حضور 1- پرفسور ايرج گودرزنيا( رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و استاد برجسته دانشگاه صنعتي شريف)، 2- دكتر سعداله نصيري قيداري(دبير كميسيون ملّي يونسكو در ايران)4- دكتر سيامك خادمي( معاون اجرايي دبير كميسيون ملّي يونسكو در ايران) 3- دكتر رضا دادگر( مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، در دفتر دبير كميسيون ملّي يونسكو در ايران در روز دوشنبه چهارهم تيرماه 1395ش برگزار شد، طرفين در اين جلسه در عملياتي كردن برنامه هاي مشترك ضمن امضاي تفاهم نامه در زمينه همكاري هاي مشترك به رايزني و تبادل نظر پرداختند.

بدين وسيله از تمامي اعضا وعلاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیمطالب آزاد139504141100بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران امضا كرد: تفاهم نامه انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و كميسيون ملّي يونسكو در ايران
GO_TO_TOP