139502201600 بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار مي كند: بازديدهاي علمي از مراكز و مناطق علمي داخلي و خارجي

   The Society of Indigenous Technologies of Iran arranges : Visit of the internal and overseas scientific centers and districts

    در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده، مقرّر شد: بازديد هاي علمي از مراكز و مناطق علمي داخلي و خارجي در چند فاز به صورت رسمي انجام پذيرد، بخش مطالعاتي فاز اوّل اين برنامه شروع به فعّاليّت نموده است؛ لذا از تمامي علاقه مندان خواهشمنداست در جهت بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.