940719 دکتر سیدمصطفی صالحی- عضو انجمن فناوری های بومی ایران

Dr. Seyed Mostafa Salehi  member of the Society of Indigenous Technologies of Iran,

دکتر سید مصطفی صالحی عضو انجمن فناوری های بومی ایران به عنوان داور اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری برگزیده شده است وی عضو کانون معماران امریکا، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد ، عضو انجمن زمین شناسان حرفه ای امریکا و دارای سه مدرک دکترای تخصصی می باشد، این همایش در آذرماه 1394 برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند به آدرس:  http://auum.ir/fa/page.php?rid=28 مراجعه نمایند