940718همکاری انجمن فناوری های بومی ایران و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

با عنایت به گفتگوها و رايزني هاي فيمابين در جلسه نشست علمی و سیاستگذاری روز دوشنبه مورخه 06/07/1394 درباره نحوه همكاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در برنامه های مشترک و هم راستا مقرّر گرديد تدابیر لازم فناوری های بومی در افق مطلوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده شود که این تدابیر در چهار بخش تنظیم و به جناب آقای دکتر مهدی فاتح راد رئیس محترم این مرکز ارسال گردید.

 

 

 

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار افبا- EFBA941940718همکاری انجمن فناوری های بومی ایران و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
GO_TO_TOP