139407061230جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و فرهنگستان علوم ایران

139407061230جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و  فرهنگستان علوم ایران ، با حضور 1- دكتر ايرج گودرزنيا( رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، 2- دكتر  محمدرضا شمس اردکانی(دبیر فرهنگستان علوم ایران)، 3- دكتر رضا دادگر( مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، محل برگزاري جلسه:   دفتر دبیر فرهنگستان علوم ایران، روز دوشنبه،  ششم مهرماه 1394ش، ساعت 12:30- 13:30

 

 

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار افبا- EFBA941139407061230جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و فرهنگستان علوم ایران
GO_TO_TOP