139407181030 اوّلين جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و صندوق نوآوری و شکوفایی

139407181030 اوّلين جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و صندوق نوآوری و شکوفایی ، با حضور 1- دكتر ايرج گودرزنيا( رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، 2- دكتر غلامحسین رحیمی شعرباف(سرپرست معاونت نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی)، 3- دكتر رضا دادگر( مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، محل برگزاري جلسه:  دفتر سرپرست معاونت نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی، روز شنبه،  هجدهم مهرماه 1394ش، ساعت 10:30- 11:30