139407181030 اوّلين جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و صندوق نوآوری و شکوفایی

139407181030 اوّلين جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و صندوق نوآوری و شکوفایی ، با حضور 1- دكتر ايرج گودرزنيا( رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، 2- دكتر غلامحسین رحیمی شعرباف(سرپرست معاونت نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی)، 3- دكتر رضا دادگر( مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، محل برگزاري جلسه:  دفتر سرپرست معاونت نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی، روز شنبه،  هجدهم مهرماه 1394ش، ساعت 10:30- 11:30

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار افبا- EFBA941139407181030 اوّلين جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و صندوق نوآوری و شکوفایی
GO_TO_TOP